วิธีการสั่งซื้อ

เพื่อความสะดวกและเร็วในการผลิตและข้อมูล

-จำนวนการสั่งซื้อ

-ไฟล์์สินค้า Drawing AutoCad

-ความเร่งด่วนของสินค้า

ติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางด้านล้าง

Office: 02-873-3504-5

Fax: 02-873-3997

Email: panda.enterprise.th@gmail.com