ยางกันยุง

ใช้สำหรับ ประตู หน้าต่าง เพื่อป้องกันแมลงไม่ให้เข้ามาภายในบ้าน