ยางรูปแบบพิเศษ

รูปแบบเฉพาะของทางเราจะเน้นทางคอนโด หมู่บ้าน โรงแรม และ Service Apartment ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ไม่ทางสามารถหายางอัดกระจกที่เข้ากับงานอลูมิเนียมในท้องตลาดได้